ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO SEZÓNU 2020/21

Příspěvek je možno platit na půlky a to od 1. 9. 2020 do 31. 10. 2020 první půlku a od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021 zbytek.

Platby provádějte bankovním převodem na účet 19-4780270287/0100, VS rodné číslo.
Do zprávy pro příjemce uvádějte “příspěvky JMÉNO DÍTĚTE + ROČNÍK”.
(příklad: „příspěvky J. Novák, 2006″)